Talare klara för Edtech Sweden 2021

Martin Ulander, Senior Vice President Volvo Group University , Volvo Group
Volvo AB genomför verksamhetskritisk satsning på kompetensutveckling för att säkra långsiktig konkurrenskraft.

•   Utbildning och lärande för resultat och ökad konkurrensförmåga
•   Konsten att skapa utbildning som ger motivation och engagemang i förändringsarbete och teknikskiften
•   Att välja rätt kanal för utbildning som passar medarbetarens personliga behov och inlärningssätt

Volvo Group University är ett centrum för lärande och kompetensutveckling som är tillgängligt för alla anställda inom Volvokoncernen. Volvo Group använder olika format för att nå ut och säkra den bästa inlärningen – online, ute i verksamheten, från scenen eller i klassrummet. Utbildningsutbudet bygger på framtidens affärsbehov och är utformat för att förbereda medarbetaren för nästa steg i den tekniska utvecklingen.

Thor Hellegard Hansen, CEO of EdTech Denmark

Thor Hellegard Hansen, CEO of EdTech Denmark
EdTech denmark is a nonprofit, market driven cluster association of private and public stakeholders. In the field of Danish learning technology. Our goals, is to leverage the unique potential of Nordic pedagogy with educational technology. And doing so, requires collaboration between all stakeholders.
My personal goal is, to push the future of learning. I use my knowledge of the field, to strife for a future where technologies aids learning in all fields. My greatest passion is technological development and its influence on everything around us.

Joakim Wernberg

Joakim Wernberg, forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum

KEY-NOTE MAINSTAGE
Digitalisering –investering i teknik såväl som anpassning av arbete  
•    Hur förändrar digitaliseringen kompetensutvecklingen
•    Vad ska vi utbilda oss till när AI tar över analytiska arbetsuppgifter?
•    Hur kan du använda edtech för det livslånga lärandet?

Joakim gick från rollen yrkes- och ingenjörsfysikern till socialvetare och har ett brett spektrum av intressen, brett nätverk och flera års erfarenhet av projektledning. Hans forskning ligger i skärningspunkten mellan akademisk forskning och offentlig politik. Joakim fokuserar på komplexa sociala system, tekniska förändringar och ekonomiska effekter av och interaktioner mellan så kallade megatrender. Joakim har en doktorsexamen från Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) och Institutionen för ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Han är också ansluten till Lunds universitets internetinstitut (LUii) och har flera rådgivande styrelser.

Kristian Åsberg, Learning & Development director, Tetra Pak

Kristian Åsberg, Learning & Development director, Tetra Pak

Case – Tetra Pak – Framtidens L&D organisation
•    Hur mäter du om en global akademi ökar kompetensen hur medarbetarna på ett effektivt sätt?
•    Anpassning av innehåll i utbildningarna till lokala kunskapsbehov – går det att göra i en global utbildningsorganisation?
•    Hur anpassas den tekniska plattformen för olika länder?

Det tar lång tid och mycket energi att bygga upp en väl fungerande och effektiv global Academy. Vilka val måste man göra och vilka kriterier är viktiga och hur förändras dessa i en svår situation? Kristian kommer att reflektera över sin resa och hur man skapar en framtidssäker L&D organisation.

Neil Selwyn, professor in the Faculty of Education, Monash University in Melbourne Australia

Neil Selwyn, professor in the Faculty of Education, Monash University in Melbourne Australia

Keynote Mainstage – Rethinking EdTech in light of COVID-19

•    The shift to blended forms of schooling - the need for 'hybrid' pedagogies and approaches to learning
•    The home as a primary site of EdTech use - key issues to consider
•    The rise of 'direct-to-consumer' EdTech - possible opportunities and likely problems

Neil Selwyn is a professor in the Faculty of Education, Monash University in Melbourne Australia. He has also been a visiting professor at Göteborgs universitet. Neil has been researching technology and education for the past 25 years - covering schools, universities and beyond.

Recent books include: 'Should Robots Replace Teachers?' (2019), and 'Skolan och digitaliseringen: Blir utbildningen bättre med digital teknik?  (2017).
Twitter: @neil_selwyn

Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry

Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry

Att köpa edtech, så får du effekt av ditt inköp och upphandling
System som inte pratar med varandra, läromedel och plattformar som köps in som inte används för man har missat behoven, eller har copy pasteat någon annans upphandling. Det är inte ovanligt. Samtidigt är upphandling eller inköp en djungel. Var börjar man? Hur gör man en behovsanalys i en stor organisation där slutanvändaren får komma till tals? Hur jobbar med med innovation och verksamhetsnytta före pris? Hur mäter man egentligen ROI, Return on Investment, och hur kan man nu i dessa förändringstider tänka nytt?

Beth Havinga

Beth Havinga

Originally from Australia, Beth Havinga began her career as a highschool teacher and has since managed education publishing houses and education software companies in Europe, founded her own EdTech startups in Germany and the USA. As a specialist in the digitisation and interoperability of education systems, Beth is currently on the expert committee of the Austrian Ministry of Economy, Research and Science, a board member of the dxtera Institute and is also the executive director of the German Alliance for Education, an NGO acting as the interface between the German state and federal education ministries and the education industry.

For the past seven years, Beth has additionally supported a wide variety of education organisations through her company, Connect EdTech, supporting tech corporations, education publishers, governments, ministries of education and education startups globally, in education policy design, digital implementation strategies, market analyses, and the internationalisation and expansion of digital products.

Anna Åkerfeldt, fil dr och Hanna Elving, projektledare

Anna Åkerfeldt, fil dr och Hanna Elving, projektledare

Att välja och värdera digitala lärresurser
Användningen av digitala lärresurser och läromedel har ökat explosionsartat. För många lärare och utbildare är det en helt ny lärmiljö att förhålla sig till. Det finns stora möjligheter i funktionalitet och även fallgropar om man inte vet vad man behöver. Vad skall man tänka på när man väljer digitala lärresurser? En nationell testbädd för edtech, Swedish Edtest, har utvecklat en metod och frågor du kan ställa för att välja rätt digitala läromedel för syftet med din undervisning. Nacka kommun leder det Vinnovafinansierade projektet som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter.


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »