EdTech Sweden 2018

Nordens ledande arena för
lärande, digitalisering och innovation

Välkommen den 14-15 oktober 2020 - Scandic Talk vid Stockholmsmässan

Öppettider:

Onsdag, 08:30 - 17:00
Torsdag, 08:30 - 17:00

EdTech Sweden är ett initiativ och en mötesplats som verkar för att Norden ska säkra en global tätposition inom edtech, en av världens snabbast växande branscher. Här delas best practice och nya digitala lösningar som främjar lärande. Mötesplatsen är en kombination av konferens, utställning och nätverkande. Vi skapar den bästa miljön för innovation och dialog som leder till förändring och utveckling.

Vårt fokus ligger på framtidens teknik och modern pedagogik, och det är här leverantörer av edtech och beslutsfattare på alla nivåer inom näringslivet, offentlig sektor och utbildningssektorn möts för att dela kunskap om hur man med teknikens hjälp tar utbildning och kompetensutveckling till nästa nivå.

#edtechsweden