Tobias Degsell

Tobias Degsell

Tobias Degsell är en inspirerande och mycket erfaren föreläsare. Han gillar data, är duktig på att se mönster, och kan dessutom berätta om svåra saker på ett sätt som gör det lätt att förstå.

2016 lämnade han sin anställning som curator på Nobelmuseet och grundade bolaget Combiner. Idag hjälper han företag och organisationer över hela världen att tänka och agera nytt.

Hur ser framtidens edtech-industri ut?
Samarbete är a och o. Det händer redan en held del spännande saker, men vi måste bli mycket bättre på att få in fler perspektiv. Framtidens edtech-industri präglas av mångfald och tillit.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på EdTech Sweden?
Människor med olika bakgrund och erfarenheter, men som alla är intresserade av framtidens utbildning.


Varför väljer du att delta på EdTech Sweden?
Det finns två områden som jag anser är extra viktiga. Det ena området är hälsa, det andra är utbildning. En gemensam nämnare mellan dessa områden är att vi måste ta ett mycket större eget ansvar. Man har pratat om det livslånga lärandet länge, men nu har det kommit till den nivån att det inte längre räcker med att borta prata. Nu måste vi börja agera också, och för att leva som jag lär kommer jag att delta på EdTech Sweden


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »