Siri

”När vi jobbar krossfunktionellt får vi smarta lösningar på gamla utmaningar”

Siri Wikander, Director of People Growth på Scandic Hotels, har lång erfarenhet av arbete inom lärande, ledarskap och organisationsutveckling.

Förra året utvecklade och lanserade Scandic den sociala plattformen Fuse som ska möta de 18 000 medarbetarnas behov av en mobil plattform för utveckling, interaktion och internkommunikation.

– Jag vill driva på utvecklingen när det gäller digitalt lärande i flödet av det dagliga arbetet, säger Siri. Framtidens ed-techindustri gör det möjligt för medarbetare att hitta information och kunskap precis när de behöver den.

Siri vill på EdTech Sweden träffa alla som arbetar med digitalt lärande och information. Hon tror att utbildningsavdelningen på sikt kommer att slås samman med kommunikations- och marknadsavdelningar för att producera innehåll till intern och extern kommunikation på effektivt och innovativt sätt. 

– När vi jobbar krossfunktionellt så får vi smarta lösningar på gamla utmaningar. Jag utmanar därför alla utbildningschefer att ta med sig någon från sin kommunikationsavdelning eftersom de är duktiga på skapa engagemang på sociala plattformar.

På den sociala plattformen Fuse kan alla ”mötas” på en daglig basis och det underlättar både nätverkande och möjliggör en stark och enkel feedback-kultur. Här delar man enkelt best practise, smarta tips och inspiration till varandra. Det är en oerhörd kraft i den möjligheten säger Siri.


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »