Karin Nygårds

Karin Nygårds införde programmering på svensklektionerna för sina fjärdeklassare 2013. Sedan dess har hon envist jobbat med att försöka förändra undervisningen så att den bättre möter upp den digitala världens behov av kunskaper. Karin har skrivit faktaboken Så funkar internet, som getts ut i Kina, Ryssland och Sydkorea. Hon har även skrivit läromedel i programmering för Sydkoreanska lågstadiebarn. Här hemma är hon mest känd för URs TV-program Programmera mera. Genom sitt återkommande uppdrag som extern bedömare för Vinnovas innovationsutlysningar, har Karin en god insyn i hur den svenska EdTech-scenen har utvecklats de senaste åren. Till vardags jobbar hon som lärare i engelska och svenska som andraspråk på Hamnskolan i Stockholm. 


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »