joakim abrahamsson

Joakim Abrahamsson

Joakim har jobbat en stor del av sitt yrkesverksamma liv i olika roller i IT branschen och sedan hösten 2018 leder Joakim Google for Educations arbete i Sverige.

På Google strävar vi efter att stödja utbildning med hjälp av våra produkter, program och filantropiska verksamheter. Vi jobbar med att ge lärare och elever tillgång till kunskaper som gör dom redo för digitaliseringen.

Hur ser framtidens edtech-industri ut?
Om skolan är öppen för att ta till sig ny teknik och nyttja de möjligheter som bjuds tror jag att framtiden ser ljus ut. Teknologi som finns idag hjälper redan skolor att nå fler elever, öka engagemanget i klassrummet och ge lärarna mer tid med eleverna.
Jag tror bland annat att användandet av Virtual Reality och Augmented Reality kommer öka i klassrummet, och AI kommer att påverka skolan precis som samhället i stort.
 
Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på EdTech Sweden?

Jag hoppas på att få träffa engagerade människor som är öppna för att samtala om utmaningar inom utbildning och hur digitaliseringen kan hjälpa till att lösa dessa.
 
Varför väljer du att delta på EdTech Sweden?
Jag ser det som ett utmärkt forum att få samtala med övriga deltagare, få nya perspektiv och själv lära mig från övriga på plats. Men även att få dela med mig av våra insikter och tankar kring framtidens lärande, framtidens klassrum och möjligheterna som kommer med digitalisering i skolan.


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »