Bo Kristoffersson

Bo Kristoffersson

Bo är CEO på Lexplore Nordic - företaget har tagit fram en metod för att snabbt och träffsäkert identifiera elever i riskzonen för dyslexi med hjälp av artificiell intelligens och eye tracking.

Bo har gedigen erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med digitalisering. Han har varit både kommunal, skol- och förvaltningschef och ansvarat för införandet av digitalt pedagogiskt innehåll i flera kommuner och skolor. Verksam som konsult och föreläsare inom EdTech under 20 år. 

Hur ser framtidens EdTech ut?
"AI och maskinlärande kommer mer och mer att möjliggöra att vi kan ta fram individuella profiler på elever inom olika områden, t ex som i Lexplores fall inom läsförmåga. Profilerna kan matchas med lär-material och insatsmaterial som matchar just den elevens profil. Dessutom möjliggör det ett adaptivt lärande som ytterligare förstärker det individanpassade lärande. Med andra ord: individualisering i stor skala utan att det kostar. Detta leder till bättre och ökat lärande."


Vilka ser du fram emot att träffa?
"Andra företag och tänkare kring AI och utbildning."

Varför väljer du att delta på EdTech Sweden?
"En väldigt bra mötesplats för att gemensamt diskutera utbildningsfrågor som ju är så viktiga för samhälle och framtid. En möjlighet att inspirera varandra att till kreativa lösningar inom utbildning där digitaliseringen kan höja kvalitén."


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »