Anna Nordell

Anna Nordell-Westling

Anna är medgrundare och CMO för Sana Labs. Företagets idé är en AI-utrustad läroplattform som anpassar sig efter studenten och ger stöd i ämnen som språk och matte.

Anna kommer att berätta mer om hur deras AI-teknik kan individanpassa utbildningar i stor skala.

Hur ser framtidens edtech-industri ut?
Edtech-industrin kommer domineras av de aktörer som på bästa sätt frigör varje elevs fulla potential. Ett riktigt bra användargränssnitt, individanpassning genom artificiell intelligens och öppna tillgängliga kurser kommer allt mer bli hygienfaktorer.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på EdTech Sweden?
Jag ser fram emot att träffa innovativa eldsjälar som arbetar med utbildning inom akademin, politiken, storbolag, riskkapital, och startups. Alltid lika intressant att diskutera hur vi tillsammans kan skapa framtidens lärande. Vi på Sana Labs tillhandahåller individanpassning av utbildning för utbildningsbolag globalt via vår AI-plattform, men som vi ser det löser vi endast en del av pusslet. För att lösa hela pusslet kring framtidens lärande behöver vi alla, lärare, studenter, politiker, beslutsfattare, entreprenörer och investerare bli ännu bättre på att samarbeta.

Varför väljer du att delta på EdTech Sweden?
För att EdTech Sweden alltid adresserar de mest aktuella frågorna kopplat till utbildning och innovation. Det är upplagt för spännande diskussioner och nya idéer.


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »