Alexander Bard

Alexander Bard är cyberfilosof, futurolog, tv-stjärna och en av Sveriges mest eftersökta internationella talare.

Nyligen publicerades hans senaste bok ”Digital Libido” om vår alltmer akuta vilsenhet i det framväxande nätverkssamhället. Ständigt aktuell och kontroversiell har han en stark passion för lärande, digitalisering och innovation och på EdTech Sweden utmanar han bilden av nuvarande utbildningar. Framtidens vuxenlärande kommer ske online, vilket leder till en kris för den akademiska världen under 2020-talet. Och där vår gamla trappa med heltidsstudier mellan 7 och 27 års ålder helt kollapsar.


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »