Key Note: Utmaningar med edtech på export - Karin Bjerde

Karin Bjerde, Affärsutvecklingschef, Kognity

Stora Scenen

 

Ytterligare en miljard elever ska utbildas fram till år 2030 och antalet lärare kommer inte att räcka till. Samtidigt sker digitaliseringen inom utbildning betydligt långsammare i jämförelse med andra områden. Varför är det så? Det svenska snabbväxande edtech-bolaget Kognity har tagit sig an den utmaningen. Hör Karin Bjerde, head of strategic growth på Kognity, berätta vad som krävs för att bygga ett globalt digitalt utbildningsbolag. På bara några år exporterar Kognity idag till över etthundra länder - men varför är det så svårt att skala upp utbildning och vilka viktiga läxor har de lärt sig längs vägen?

T1