Case: En digital skolstrategi som fungerar - Viveca Dahl

Viveca Dahl, Utbildningschef i Lunds kommun

T5

 

Idag digitaliserar skolan all informationsinhämtning: från föräldrar, ansökningar till förskola, grundskola, fritidshem, all kunskapsuppföljning och inte minst stora delar av undervisningen. Hör Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun och tidigare rektor, berätta om hur de lyckats skapa ett framgångsrikt arbetssätt där IT-avdelning och utbildningsförvaltningar tillsammans utvecklar digitaliseringsarbetet.

I år utsågs Viveca Dahl till ”Årets digitaliseringsledare” och vet vad som krävs för att tillsammans konkret möta, lösa och förena den nationella digitaliseringsstrategin med skolans läroplaner.

 

Du måste boka plats på denna programpunkt. Det gör du genom att klicka här»
Observera att du måste ha en biljett till EdTech Sweden samt skapat konto i vårt biljettsystem för att kunna boka en plats.
Begränsat antal platser, först till kvarn.

T5