Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse, för statistik och för att visa skräddarsydda annonser. Genom din användning av webbplatsen godkänner du att vi använder dessa cookies.Läs mer i vår cookiepolicy »

Köp dina biljetter här »

Program 2019

För femte året i rad är EdTech Sweden den ledande skandinaviska arenan där producenter möter kunder och användare av educational technology. I år lägger vi ett särskilt fokus på genomförande och resultat - lever edtech som det lär? Edtech som bransch har börjat att mogna och nu har det blivit dags att leverera.

Dag 1

Nu går vi från ord till handling
Nej, inget var bättre förr! Världen idag, jämfört med världen 1901 som var året då det första Nobelpriset delades ut, är helt klart mycket bättre.

Tobias Degsell är Nobelprisnörden och kreativitetsexperten som brinner för lärande, struktur och samband. Han reser ständigt världen över för att föreläsa om hur en snabb teknisk utveckling förändrar samhället i grunden. Och när samhället förändras måste vi själva vara beredda att ändra oss, att krampaktigt hålla fast vid det gamla löser ingenting. Risktagande blir en förutsättning för att skapa högre avkastning på sikt - och ett sätt att börja på är mindre prat och mer verkstad.

En digital evangelists bekännelser
Karin Nygårds har jobbat som lärare i 20 år och sett digital teknik smyga sig in i skolan. Som digital evangelist agerar hon också rådgivare till startups och har suttit med som extern bedömare för bland annat Vinnova.

Med sig på scen har hon också programmeraren Christian Landgren, en digital pionjär och innovatör. Få saker gör honom så irriterad som dålig digitalisering och han drivs av att ständigt skapa bättre lösningar.

Men av alla lysande digitala idéer för skolan, vad fungerar egentligen i praktiken? Och varför havererar så många bra idéer när de möter verklighetens ljus?
Tillsammans lyfter de fram ett antal framgångsfaktorer, men även problem för både beställare och utvecklare, och ger konkreta tips på bättre lösningar för både skolan och samhället.

Våga experimentera istället för att projektera
”Human progress has always been driven by a sense of adventure and unconventional thinking”, sade Nobelpristagaren Andre Geim under sitt tacktal på Nobelbanketten 2010.

Tobias Degsell är Sveriges mest internationella kreativitetsexpert med en bakgrund som curator på Nobelmuseet i Stockholm. Upplev en workshop med honom som ger helt nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande, en komplex värld kräver en ny typ av organisation där det handlar om att våga experimentera. Om att mäta, utvärdera och skala upp. Eller ner. Det handlar om samarbete, mångfald och tillit. Sometimes you win, sometimes you learn.

Så räknar du hem din utbildning
Numera är vi alla överens om att lära och applicera nya kunskaper i ett högt förändringstempo är en avgörande faktor för framgång i arbetslivet. Från att använda utbildning för att belöna gott medarbetarskap har det idag blivit helt strategiskt avgörande för verksamhetens fortsatta utveckling.

Joakim Thulin är Head of Strategic Insights på Berghs School of Communications och expert på att räkna hem avkastningen på utbildning. Hör honom berätta om hur ”Return on education, ROE”, blivit en av vår tids allra mest affärskritiska nyckeltal för en verksamhets framgång. Och hur du ser till att skapa det både på individ, team och organisationsnivå.

Digitalisering som skapar en skola för alla
Hur kan vi göra skolan till en lärande organisation som på riktigt bidrar till att möta behov inom digitalisering från både elever och personal?

Den frågan har varit en viktig utgångspunkt för Malin Frykman som har lett digitalisering under många år som lärare, rektor och skolutvecklare. Hör henne och några kollegor berätta om Stenungsunds kommuns grundskolor som under förra året påbörjade en gemensam resa med syftet att skapa en skola för alla. Ett arbete där digitaliseringen blir en viktig hävstång för att distribuera ut ledarskapet och styra grundskolans digitalisering mot gemensamma mål.

Spela mer för ökat lärande

Många edtech-verktyg har fokus på tech, men för att skapa lösningar som verkligen når fram till användaren måste människorna vara i fokus. Och oavsett om du är inköpare av edtech-lösningar till din verksamhet eller själv producerar innehåll finns ett antal viktiga frågor att ställa: Hur lär vi oss på bästa sätt? Hur har produkten utformats för det? Vad styr egentligen vårt beteende och vår interaktion med produkten? Och vad motiverar oss att vilja lära mer?

Lyssna till Frida Monsén, specialist på gamification och digitalt lärande, om hur psykologi, didaktik och beteendevetenskap är grunden för god digital design för lärande. Och hur en ökad kunskap om gamification kan förstärka och motivera användaren att vilja lära ännu mer.

AI och ett skräddarsytt lärande

Har du någon gång funderat på hur du faktiskt lär dig? Vad skulle hända om varje elev fick möjligheten att nå sin fulla potential genom individanpassat lärande? Svenska Sana Labs har utvecklat en världsledande AI-teknik som individanpassar digitala kurser för utbildningsbolag genom att ha koll på en myriad faktorer kring hur varje individ lär sig.

Lyssna till Anna Nordell-Westling, en av Sana Labs grundare, presentera hur det går till i praktiken när ett av USA:s ledande utbildningsbolag fick hjälp med att individanpassa sina online-kurser. Och därigenom höja sina studenters kunskapsnivå och resultat genom en effektivare och mer engagerande inlärning.

”Det här är inte vad ni lovade!”

Hur kunde det gå så fel!? På snabbväxaren Klarna hade de designat och sjösatt det mest moderna tänket för att kompetensutveckla sina medarbetare. De hade följt skolboken vad gällde kommunikationen kring lanseringen, övertygat sina anställda och skapat engagemang. Det enda som nu återstod var att bygga en digital lösning för att rulla ut deras mästerverk. Hur svårt kunde det vara? Väldigt svårt skulle det visa sig.

Kom och lyssna på Anna Selander, head of learning and leadership på Klarna, och Linnea Krautmeijer, learning & development manager på Klarna, berätta om sina dyrköpta erfarenheter av att försöka implementera en lärandeplattform som inte fungerade.

Förbered er på akademisk kollaps
Alexander Bard är en av Sveriges mest eftersökta internationella talare.
Han är cyberfilosof, futurolog, tv-stjärna och nyligen publicerades hans senaste bok ”Digital Libido” om vår alltmer akuta vilsenhet i det framväxande nätverkssamhället. Ständigt aktuell och kontroversiell har han en stark passion för lärande, digitalisering och innovation och på EdTech Sweden utmanar han bilden av nuvarande utbildningar.

Framtidens vuxenlärande kommer ske online, vilket leder till en kris för den akademiska världen under 2020-talet. Och där vår gamla trappa med heltidsstudier mellan 7 och 27 års ålder helt kollapsar.

Utmaningarna med edtech på export

Ytterligare en miljard elever ska utbildas fram till år 2030 och antalet lärare kommer inte att räcka till. Samtidigt sker digitaliseringen inom utbildning betydligt långsammare i jämförelse med andra områden. Varför är det så? Det svenska snabbväxande edtech-bolaget Kognity har tagit sig an den utmaningen.

Hör Karin Bjerde, head of strategic growth på Kognity, berätta vad som krävs för att bygga ett globalt digitalt utbildningsbolag. På bara några år exporterar Kognity idag till över etthundra länder - men varför är det så svårt att skala upp utbildning och vilka viktiga läxor har de lärt sig längs vägen?

Dag 2

Trendspaning från ett klassrum
Skolan, precis som samhället i stort, utvecklas i en snabbare takt än någonsin tidigare. Vilket också gör det ännu viktigare att förstå hur och var den förändras, så att lärare och skolledare på bästa sätt kan stötta dagens elever i förberedelserna för framtida utmaningar och karriärer, många som inte ens existerar idag.

Lyssna till Joakim Abrahamsson, Head of Education Google Sverige, trendspana om globala och lokala utbildningstrender med sin utsikt från klassrummet. Hör honom berätta hur Google samarbetar med ett globalt undersökningsföretag för att spåra förändringar i klassrumsundervisningen och hur klassrummet måste utvecklas i framtiden.

Lär dig ett ”gamification mindset”!
Kavla upp ärmarna med av Sveriges ledande experter på gamification. Adam Palmquist, doktorand på Högskolan i Skövde, leder dig genom en gamification workshop som har tagits fram i samarbete med Vinnova. Här får du ett mindset kring hur spelteori kan användas i andra system som handlar om utbildning och lärande. Under workshopen får du tillfälle att testa hur ett spelifierat upplägg kan utformas.

Bli en guru på socialt lärande
Socialt lärande, ”social learning”, pågår hela tiden i organisationer där medarbetare lär av varandra. I sociala medier och kanaler delar framförallt en yngre generation ständigt kunskap med varandra, genom filmer, chattfunktioner och andra medier. Med rätt verktyg blir lärandet både effektivt och engagerande, utan att störa det dagliga arbetsflödet. Men hur skapar du mesta möjliga sociala lärande?

Kavla upp ärmarna i en workshop med Benjamin Palmqvist, sales manager på Tictac Interactive, och Martin Paulsson, learning designer på Tictac Interactive, som är experter på digitalt lärande. Här delar de med sig av hur du kan utnyttja kraften i användargenererat innehåll för att bli en lärande organisation och vilka digitala verktyg som behövs för att skapa ett effektivt lärande.

AI för en bättre läsförståelse
God läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Resultaten i den svenska skolan skulle höjas betydligt om vi bättre kunde driva alla barns läsutveckling framåt. Lexplore är ett av Sveriges internationellt mest uppmärksammade och prisade edtech-bolag som har utvecklat en unik teknik för att förbättra barns läsförståelse genom att studera ögonrörelser.

Lyssna till Bo Kristoffersson och Malin Sandqusit från Lexplore som berättar om det AI-baserade edtech-verktyget som följer elevernas autentiska läsning från avkodning till språkförståelse. Och missa inte chansen att live prova på tekniken som ger en översikt över läsningen för att i tid kunna sätta in rätt stöd och stimulans.

Värderingar som nyckel till motivation

I en snabbt föränderlig värld gäller det att ha koll på sina grundläggande värderingar. Allt fler val ökar kraven på unga att själva kunna navigera sitt liv och ta ansvar för sin personliga utveckling. Under den här workshopen får du ett smakprov på Raoul Wallenberg Academys digitala program för att utveckla förmågor som empati, tillit och medmänsklighet. Lisa Gawell, lärare och utbildningsansvarig på Raoul Wallenberg Academy, och Malin Rapp, ledarutvecklare på Selfleaders, visar konkret hur de med hjälp av digitala verktyg stärker elevers förmåga till självledarskap. Raoul Wallenberg Academy arbetar för att stärka unga genom bland annat skolprojekt om mänskliga rättigheter och utbildningar i självledarskap.

18 000 nya beslutsfattare genom socialt lärande

Sedan en tid tillbaka har Scandic Hotels infört en helt ny digital plattform för social lärande som förvandlat bolagets 18 000 anställda till egna beslutsfattare. Här kan de bland annat träffas digitalt, lära sig nya saker, bygga interna nätverk och ge varandra feedback.

Hör Siri Wikander, director of personal growth på Scandic, berätta om den enorma potential och kraft som uppstår när människor samlas för att dela inspirerande berättelser, tips, erfarenheter och kunskaper med varandra. Och vad du ska tänka på för att skapa största möjliga sociala lärande.

En digital skolstrategi som fungerar

Idag digitaliserar skolan all informationsinhämtning: från föräldrar, ansökningar till förskola, grundskola, fritidshem, all kunskapsuppföljning och inte minst stora delar av undervisningen. Hör Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun och tidigare rektor, berätta om hur de lyckats skapa ett framgångsrikt arbetssätt där IT-avdelning och utbildningsförvaltningar tillsammans utvecklar digitaliseringsarbetet.

I år utsågs Viveca Dahl till ”Årets digitaliseringsledare” och vet vad som krävs för att tillsammans konkret möta, lösa och förena den nationella digitaliseringsstrategin med skolans läroplaner.

Vi gör världen bättre!

Stenkulaskolan i Malmö är inne i en stor förändring. Digitalisering och inkludering är två nycklar i pusslet som läggs för att elever från utanförskap ska bryta mot samhällets förväntningar och bli spjutspetsar i det framtida digitala Sverige.

Hör Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan och tidigare i år korad till ”Ung skolledare”, berätta om hur digitalisering aldrig får vara ett isolerat åtagande utan måste vara en del av något större. Och för Martin Bieber och Stenkulaskolan handlar den större meningen om att vara med och skapa en bättre värld.

Läs mer om våra talare på EdTech Sweden 2019 »


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy »