tre personer

Nordens ledande arena för
lärande, digitalisering och innovation

Välkommen den 14-15 oktober 2020 - Scandic Talk vid Stockholmsmässan

Det har varit ett starkt intresse för EdTech Sweden och vår förhoppning har varit att kunna genomföra EdTech Sweden enligt ursprungsplan, men vi har samtidigt stått redo att ompröva denna plan om situationen kräver det.

Med tanke på den osäkerhet som råder i omvärlden med anledning av covid-19 och dess effekter, flyttas EdTech Sweden fram till 27-28 januari 2021. Beslutet har fattats genom dialog med utställare, branschorganisationer och partners.

Vi ser nu fram emot att träffa er alla på EdTech Sweden 2021!

 

På EdTech Sweden får du två dagar fyllda av kunskap och inspiration från välrenommerade talare som presenterar de senaste trenderna inom lärande, digitalisering och innovation. Inför årets event har vi nya strategiska samarbeten och en starkare förankring i branschen, vilket ökar möjligheterna att du får de bästa förutsättningarna för att utveckla dina affärer och verksamhet. Här du får nya kontakter och ökar kunskap som bidrar till både Sveriges och din egen verksamhets fortsatta konkurrenskraft. På plats finns beslutsfattare inom edtech för att dela idéer, erfarenheter, utmanas professionellt och upptäcka nya lösningar för dagens utmaningar.

#edtechsweden