Ledarskap

Transformation pågår hela tiden

Så tillämpar du teknologi som verktyg

Hur många gånger har du, en kollega eller god vän varit med om en omorganisation, en omställning eller ett jobbyte? Förändring sker varje dag och det är viktigt att verksamheten fortsätter och inte stannar. Viktiga beslut behöver tas varje dag i din organisation, oavsett anledning. Är du ledare behöver du motivera, utveckla och engagera dig i dina medarbetare och fånga upp dina kunders beteenden. Rätt använd teknologi och kontinuerligt lärande öppnar er potential och kan stärka organisationen.

En underskattad nyckel till framgång i kontinuerligt lärande är coachning och mentorskap. Detta kan ske strukturerat med teknik, för att underlätta regelbunden uppföljning och ge resultat i medarbetarens prestation. Teknologi kan alltså användas som ett verktyg för att skapa engagemang, motivation och utveckling!

En global undersökning 2018 visade att 45% hade ett årligt samtal för att utvärdera sin prestation, 24% kvartalsvis – och bara fyra procent hade en veckovis avstämning! Samma undersökning visade också att 47% hade program på plats för att träna ledare i att bli bättre coacher och mentorer. Det är uppenbart att det finns en hel del att arbeta vidare med här.

Oavsett var din organisation befinner sig i transformationsprocessen, så kan du hjälpa den på vägen genom att koppla samman lärande med relevanta mål, och kombinera lärteknologier med mentorskap och coaching.

 

Ewa Hutmacher, CEO och co-founder, Snabbfoting Group AB