EdTech Sweden utvecklas och förändras

En mötesplats med fokus på framtidens teknik och modern pedagogik behöver ständigt utvecklas med tiden för att bibehålla sin aktualitet. När EdTech Sweden skapades 2015 var edtech fortfarande något nytt och outforskat men mycket har hänt sedan dess. Med hjälp av bl.a. enkätsvar från tidigare års konferenser har vi därför beslutat oss för att göra några konceptuella förändringar.

Men vad är det då för förändringar vi gör?
Jo, först och främst – och som du kanske redan lagt märke till – så kommer konferensen att återgå till svenska som huvudspråk. Vi vill att så många som möjligt av våra deltagare ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av det spännande programinnehållet, och eftersom majoriteten av våra deltagare är svensktalande så känns detta som det mest logiska beslutet.

Den andra förändringen är att vi kommer att utveckla och vidga programmets innehåll. I fyra år har konferensen EdTech Sweden varit nordens ledande mötesplats för edtech inom eftergymnasialt lärande och kompetensutveckling – det som brukar kallas Livslångt Lärande. Men, borde inte samtalet om Livslångt Lärande innefatta hela livet, även lärandet för barn och ungdomar?
Jo, det tyckte vi också.

Därför kommer EdTech Sweden 2019 att handla om edtech för lärande genom hela livet. Självklart kommer vuxenlärandet även fortsatt att vara en viktig del av konferensens innehåll, men från och med hösten 2019 kommer vi även att bjuda in beslutsfattarna inom förskola, grundskola och gymnasium att delta i dialogen om edtech som verktyg för det livslånga lärandet. Även om alla vi som arbetar med edtech i någon form till vardags befinner oss i olika miljöer och sammanhang, tror vi att vi har mycket att vinna på att träffas tillsammans för att inspireras och lära av varandra. Det gör vi på EdTech Sweden i höst.

Välkommen!