Jannie Jeppesen

Edtechbranschen befinner sig i stormens öga

Leverantörerna av digitala läromedel och plattformar går på högvarv för att få till den kapacitetsökning som krävts sedan högskole- och gymnasieskolorna stängdes.

Edtechtempen visar att digital undervisning i stor skala är möjligt, och att vi kommer att klara det. Situationen är ansträngd på sina håll, men läget är totalt sett stabilt tack vare att många edtechföretag började arbeta intensivt med att öka sin tekniska kapacitet och support redan i ett tidigt skede i coronakrisen, och fortsätter att göra det. Skolor, lärare och högskolor har förberett sig och kastat sig ut i onlineundervisning. Den största omställningen vi sett någon gång. I höst kommer vi behöva reflektera över vilka frågor detta ställer till hela utbildningssystemet. Vad har vi lärt oss, vad kommer förändras och hur kommer detta att förändra hur vi arbetar? säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen.


Om Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som samlar leverantörer inom den svenska edtechbranschen för att bidra till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning. (swedishedtechindustry.se/om-oss, 20-04-01)


Läs mer här »


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »