digital learning

Smartare lösningar och nya initiativ inom Edtech

Vi har har frågat Kristian Åsberg, Learning and organisational development director Tetra Pak och Kristian Hoff, Learning Developer IKEA hur de ser på framtiden inom Edtech-branschen och vilka förväntningar de har inför EdTech Sweden den 27-28 januari 2021.


Vad ser ni för trender just nu inom edtech?

– Den för dagen stora trenden är ju uppenbar för var och en. Alla organisationer, utbildningsanordnare och företag söker lösningar och teknologi för kommunikation och utbildning på distans.

– För oss inom SLA och på våra respektive bolag, har vi dock sedan länge drivit projekt och frågor kring edtech, som en väg att mer effektivt säkerställa kompetensutveckling och stärka vår konkurrenskraft. En utveckling som inte minst drivs av hållbarhetsskäl, där begränsning av resandet är en faktor. Hållbarhet och miljön är mega drivers för edtech och här går anpassningen fort.

– Andra drivande faktorer är självklart 5G, AI och den snabba tekniska utvecklingen som möjliggör än smartare lösningar och här ser vi glädjande nog många nya initiativ. Det är dock viktigt att ny teknik måste testas och utvärderas innan den kan användas i större skala. Vi som arbetar med edtech på de större företagen kan verkligen området, men vi måste säkerställa att vi själva är uppdaterade innan vi utbildar andra.

– Vi ser en tydlig förskjutning mot online learning och hur väl tekniken kan anpassas på såväl individnivå som för de kompetensbehov vi har bland våra anställda. Gradvis ökar medvetenheten och, inte minst kunskapen om hur vi bäst kan utveckla färdigheter med hjälp av självstudier och edtech-lösningar. Inom SLA använder vi en bredare definition; ”learn, develop and change” för att beskriva den kedja av moment som utvecklar medarbetaren och organisationen

– För individen, våra nuvarande och framtida anställda, innebär edtech en allt större möjlighet att utveckla sina karriärer och det man kan kalla anställningsbarhet. De befattningar, eller ännu hellre del roller vi alla har, förändras i en sådan takt att det också ligger ett ansvar på oss var och en att ta initiativ till kompetensutveckling

Vilka förväntningar har ni på höstens upplaga av Edtech Sweden?

– Event som Edtech Sweden kan spela en viktig roll för oss som är engagerade i edtech. Områden som förändras snabbt och där det finns många aktörer, brukar lämpa sig särskilt väl för den här typen av event.

– Inom SLA driver vi sedan flera år ett kvalificerat arbete varje år kring praktiska tillämpningar av edtech i form av workshops och nomineringar av särskilt lyckade projekt. I slutändan träffas vi under angenäma former och delar ut priser. Under Edtech Sweden planerar vi för nästa event och det ser vi verkligen fram emot

– För de leverantörer och partners som kommer att finnas med på Edtech Sweden, vill vi lyfta fram vikten av tillämpningar som kan taggas in i våra befintliga ekosystem. Det är annars för långa ledtider om de tekniska lösningarna både ska testas och anpassas, avslutar Kristian Åsberg och Kristian Hoff.


 

Mer om

Kristian Hoff »

Kristian Åsberg »
EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »