människor

Träffa Martin Ulander

Volvo AB genomför verksamhetskritisk satsning på kompetensutveckling för att säkra långsiktig konkurrenskraft”

  • Utbildning och lärande för resultat och ökad konkurrensförmåga
  • Konsten att skapa utbildning som ger motivation och engagemang i förändringsarbete och teknikskiften
  • Att välja rätt kanal för utbildning som passar medarbetarens personliga behov och inlärningssätt


Martin Ulander, Senior Vice President Volvo Group University , Volvo Group University

Volvo Group University är ett centrum för lärande och kompetensutveckling som är tillgängligt för alla anställda inom Volvokoncernen. Volvo Group använder olika format för att säkra den bästa inlärningen – online, ute i verksamheten, från scenen eller i klassrummet. Utbildningsutbudet bygger på framtidens affärsbehov och är utformat för att förbereda medarbetaren för nästa steg i den tekniska utvecklingen.

 


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »