Key Note: Trendspaning från ett klassrum - Joakim Abrahamsson

Joakim Abrahamsson, Google for Educations

Stora Scenen

 

Skolan, precis som samhället i stort, utvecklas i en snabbare takt än någonsin tidigare. Vilket också gör det ännu viktigare att förstå hur och var den förändras, så att lärare och skolledare på bästa sätt kan stötta dagens elever i förberedelserna för framtida utmaningar och karriärer, många som inte ens existerar idag.

Lyssna till Joakim Abrahamsson, Head of Education Google Sverige, trendspana om globala och lokala utbildningstrender med sin utsikt från klassrummet. Hör honom berätta hur Google samarbetar med ett globalt undersökningsföretag för att spåra förändringar i klassrumsundervisningen och hur klassrummet måste utvecklas i framtiden.

T1