NÄTVERK OCH MÖTESPLATS

Innovating Learning är namnet på höstens konferens och även vårt tema, som handlar om hur innovation skapas i och utanför organisationer för att frigöra utbildningskraft för ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet. I fördjupande parallella sessioner under dagen skärskådas mer i detalj frågor som rör bland annat HR, utbildning och kvalitet, strategi och organisation.

Meet Our Speakers

Välkommen till vår fest! Vi handplockar experter, beslutsfattare och viktiga change makers inom respektive område. En palett av internationella och svenska stjärnor inom utbildning, näringsliv, offentlig sektor och HR delar med sig av erfarenheter och framtidsanalyser. Det tror vi ger dig nya intryck och idéer att ta med dig hem. Den röda tråden är nyckeln till den digitala transformationen: vuxnas lärande, fortbildning och kompetens.

anan
CEO of edX
Vincent_Zimmer
Co-Founder, Kiron Higher Education
Anna Fellander
Digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank
Jan Guilliksen 1
Ordförande i regeringens digitaliseringskommission
ortiz
Dean MIT
denis hurley
Director of Future Technologies
Marie_W2
Startup-ansvarig, Näringsdepartementet
darja
Ledamot i regeringens innovationsråd och grundare av Ziggys Creative Colony
niklasHuss
Senior rådgivare inom offentlig sektor
Palle Lundberg
Stadsdirektör
fredrik_soderlindh
VD och grundare av EMG
siduri
Grundare, Changers Hub
Sveinung-SkaalnesBW
Entreprenör
b-wPatrik
Learning Developer
alastair
E-lärandespecialist & omvärldsbevakare
Blair_Stevenson
Founding Manager, Oulu EduLAB – EdTech Incubator
Tobias
Director of Learning Solutions
marie_andervin
Rådgivare och författare inom digital transformation
Joakim_Jansson
Founder and digital transformation enabler at DigJourney
wärn2
Head of Global Learning and Development, Spotify
tommie
Rådgivare på digitalbyrån Comprend
vickiBW
Entreprenör
faresBW
Entreprenör
ammeBW
Entreprenör
katarina
Silicon Valley - expert
helena
HR Direktör Microsoft AB
martin
Ordförande, Unionen
william
Grundare, Mimerse
ulf-siborn
Fil dr.
eva
Nordisk chef, Google for Work
Program

09.00-11.00 Keynote speakers och paneldiskussioner
11.00-12.30 Break out sessions: Talent, Learning, Corporate Innovation and Strategy
12.30 -13.30 Lunch
13.30-15.00 Keynote speakers och paneldiskussioner
15.00-16.30 EdTech Startup Awards: Pitch framför jury
16.30 Festival Seminar, underhållning och mingel
17.30 Middag, EdTech Startup Award-Ceremony, Keynote och underhållning

 • Break out sessions
 • Corporate Innovation
 • Festival seminar
 • Learning
 • Strategy
 • Talent
Att bygga en innovationskultur och ta vara på idéer är lättare sagt än gjort. Den digitala transformationen sätter förändring högst på dagordningen för “gamla drakar”. Unga stora “unicorns” har startat med detta i DNA:t. Köper vi in innovation eller bygger vi innovationskultur? Spelar det någon roll? Moderator: Darja Isaksson, grundare och strateg, Ziggys Creative Colonys
darja
Darja Isaksson
Moderator Corporate Innovation

Ziggys Creative Colonys grundare och strateg Darja Isaksson, en av ledamöterna i regeringens innovationsråd och konsult inom digital transformation, anser att företag behöver förändra både sitt arbete och sin syn på sig själva i ett helt nytt affärslandskap. Darja Isaksson är i grunden ingenjör och övertygad om att digitaliseringen innebär både tillväxt och hållbar utveckling, mer utbildning och bättre hälsa till alla.

niklasHuss
Niklas Huss

- Expert digitalisering och innovation i offentlig sektor
Affärsmodellerna idag förändras i ett rasande tempo, vissa traditionella branscher är snart är ett minne blott. Tjänstesektorn står inför en revolution och 50 % av jobben kommer försvinna inom 20 år. Genom att använda tillgänglig data på olika sätt kan vi förutspå vad som komma skall och effektivare möta de behov som uppstår. Utmaningar som arbetslöshet och nya konkurrenter kräver att vi agerar fortare än idag. Det ställer krav på bättre beslutsunderlag i form av data vi redan har, men inte använder, och att vi ständigt vidareutbildar vår personal. Utbildning är ett måste på alla organisationers agenda. Hur kommer svenska samhället påverkas och hur kan vi ta Lead i detta redan nu. Niklas ansvarade för Skatteverkets genom tiderna största och mest lyckade satsningar på digitalisering, ett arbete som ledde fram till utnämningen Sveriges modernaste myndighet 2011. Idag är Niklas senior rådgivare inom offentlig sektor på analysföretaget SAS Institute. Niklas brinner för de outnyttjade möjligheter Big data har: ”Av den data och information som finns i dag är 90 procent helt ny om man jämför med för två år sedan. Det påvisar hur snabbt vår digitalisering och teknik utvecklas. Dessutom återfinns 80 procent av information som är relevant för din organisation i ostrukturerad data som text”

Palle Lundberg
Palle Lundberg
Att leda digitalisering och utveckla innovationskultur

Som nytillträdd stadsdirektör i Helsingborg rivstartade Palle Lundberg stadens digitala strategi, genom att tillsätta landets första internetchef. En ny roll i offentlig sektor som skapade en hel del uppmärksamhet. Innovationspengar till helsingborgares goda förbättringsidéer började delas ut. De sedvanliga chefsmånadsmailen på intranätet lades ned och allt lades upp i sociala medier. Palle blev den “instagrammande dirren”. Fritt wi-fi sattes upp på gator och torg. Fyra år senare, 2015, utsågs Helsingborgs stad till Sveriges IT-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som på bästa sätt lyckats använda IT och digitaliseringen för att utveckla kommunen.
På vilka grunder fattades besluten om den nya riktningen och hur leder man den här typen av förändringsarbete? Vi hoppas på att få höra både det sockriga och det sura från förändringsresan.
Efter vår sista keynote väljer du fritt mellan olika festival seminarier innan middag och prisutdelning av Edtech Startup Awards. Nedan fyller vi på med workshops, föreläsningar och seminarier.
winsborn
Det händer ju visst
- digitalisering av svensk vuxenutbildning

Digitaliseringen och innovationen av svensk vuxenutbildning går långsamt, men det finns också goda exempel på aktörer som strategiskt och medvetet jobbar med utveckling av vuxenutbildning. Under seminariet möter vi fyra av medlemsföretagen i Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) som beskriver sitt arbete med digitaliseringen av vuxenutbildning på olika nivåer: strategisk nivå, verksamhetsnivå, distansutbildning och företagsutbildning. Under seminariet förs också en diskussion om framgångsfaktorer, utmaningar och möjligheter med digitaliseringen. Medverkande bl.a.: Johan Winsborn, VD SAUF (moderator); Pär Lager, koncernchef Anthon B Nilsen; Marie Mether, rektor Hermods vuxenutbildning; Charlotte Staaf, verksamhetschef Lernia och Mikael Borak, vice VD och affärsutvecklingschef Sverige, Mindset

fredrik_soderlindh
Grandpa EdTech
Startups behöver förebilder och vittnen om go´s and no go´s. Vi har hittat ett riktigt gammalt edtech-bolag, redan tonåring. Det finns mycket att lära av en internationell expansion och erfarenheter av den svenska marknaden. Här får vi Do´s and dont´s för edtech startups av Fredrik Söderlindh, VD och grundare av EMG.
 
Educations.com Media Group startade 2001, från ett vardagsrum i Stockholm. Idag är de 130 anställda med kontor i fem länder och opererar mot en global marknad. Visionen är att hjälpa alla, oavsett land, att hitta deras framtida utbildning. EMG är delvis ägt av Novax. Axel Johnsons investment bolag, men fortfarande majoritetsägt av grundarna.
changershubBW
40 minHur man skapar en attraktiv plattform för talanger
- med Changers Hub

Välkommen på en inspirerande workshop där grundteamet från Changers Hub berättar om sina framgångsrika metoder om hur företag och offentlig sektor kan attrahera, behålla och utveckla kompetenser och talanger. Glöm allt du vet om kompetensutveckling och utbildning, detta är Changers Hub, framtidens skola som förenar lärande med företagande. Medverkar gör: Amanias Abraham, Siduri Poli, Fares Hamed & Victoria Escobar.
 
Changers Hub demokratiserar framgång genom att tillhandahålla kunskap, inspiration och nätverk till unga vuxna. Konceptet utmanar det svenska skolsystemet genom en metod som förenar lärande och företagande. Metoden har visat sig vara framgångsrik och lockar hundratals besökare från hela Stockholm. På bara nio månader har Changers Hub kommit att positionera sig som plattformen där start-up idéer föds och till hösten expanderas verksamheten till flera orter runt omkring Stockholm. Changers Hub grundar sig i en förstudie med Tillväxtverket och Vinnova.
b-wPatrik
17.00 – 17.45Kreativ Innovation
Workshop

I en allt mer komplex omvärld krävs nytänkande och kompetens för att göra sina idéer gemensamma med andra. Alla behöver förbereda sig med ett processtänk som gör att man kan klara av att följa med i en tid av snabba förändringar – förbereda ännu mer för imorgon än idag.

Delta i en workshop med Berghs School of Communication där vi utforskar innovationsdrivna processer, och hur man bygger ett innovativt klimat i sin organisation. Patrik Hambraeus, Learning Developer på Berghs School of Communication leder workshopen tillsammans med studenter från Berghs. Patrik är regissör, producent, strateg, föreläsare och workshopledare. Han har kurser i Story Telling samt Mothion Graphic Design och jobbar med utveckla Berghs pedagogik Action Based Learning.

ebba-webb
17.00 - 17.30Kvalitet i Massive Open Online Courses (MOOCs)
Seminarie

MOOCar har de senare åren fått en otrolig genomslagskraft i hela världen och har öppnat stora möjligheter för utbildning för alla enligt UNESCOs milleniummål och Education for all Post 2015.  2015 noterades att drygt 500 högt erkända universitet världen över erbjuder MOOCar, med sammanlagt ca 4500 kurser. Under seminariet diskuteras kvalitetsfrågor inom MOOC såväl på micro, meso som på macro nivå. Ebba, som har gedigen erfarenhet som internationell kvalitetsutvärderare för EADTU och bla OpenupEd för MOOC diskuterar även olika perspektiv såsom lärandeperspektiv, business modeller, pedagogiska modeller, samt MOOCars syften och inverkan för individen och andra intressenter, relaterat till kvalitetsfrågor. MOOCarnas roll och därmed förändrade kvalitetsmodeller i det öppna digitala lärandelandskapet diskuteras också.

Dr. Ebba Ossiannilsson, är nationell och internationell expert på e-lärande, öppen flexibel online utbildning, OER och MOOCs, vilket också är hennes forskningsområden. Ebba är internationell kvalitetsutvärderare för the European Association for Distance Teaching Unversities (EADTU) och the International Council for Open and Distance Education (ICDE) inom e-lärande (E-xcellence) och MOOCs (OpenupEd). Ebba ledde ICDEs forskningsstudie om globala kvalitetsmodeller för öppen flexibel utbildning under 2014-2015. Ebba är styrelseledamot i flera internationella organisationer och därtill V Ordförande i Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD). Ebba har lång och gedigen erfarenhet från Lunds universitet inom området, och frekvent anlitad konsult inom området även för andra lärosäten, såsom tex Konstfack, Luleå tekniska universitet och högskolan Dalarna. Hon har utvärderat flera lärosätes satsningar inom området både nationellt och internationellt. Ebba var en av dem som var med och drev utvecklingen av MOOCar i Sverige, och hon har genomfört (och avslutat) ett 40tal MOOCar själv.

Sveinung-SkaalnesBW
60 minROI på Inspiration: Metoder för att gå från idé till insikt och handling

Efter en dag med många nya intryck, idéer och inspiration är det lätt att klappa oss själva på axeln och vara nöjda med allt det nya vi har "lärt" oss. Men inspiration kan bli till frustration om vi inte tar oss tid att reflektera, bygga insikter och omsätta dem till handling. Och om vi inte kommer till handling och förändras till det bättre - vad var poängen med inspirationen överhuvud taget? I den här hands-on workshopen kommer du att förvandla inspirationen och idéerna från konferensen till egna insikter och actions. Du kommer att lämna med tydliga mål relevanta för just dig, en handlingsplan som du kan sätta i gång med direkt och nya verktyg och metoder för att få ROI på framtida vardagsinspiration. Workshopen leds av Sveinung Skaalnes från Hyper Island och bygger på Hyper Island's unika upplevelsebaserade metoder för lärande. Delta och maximera värdet av din EdTech upplevelse! Sveinung Skaalnes är en ledare och entreprenör inom utbildning och lärande. Han jobbar med nätverk- och produktutveckling på Hyper Island, där han är också delägare. Han ledde nyligen lanseringen av Hyper Island's första öppna online utbildningar, och som Founding Director ledde han utveckling och lanseringen av 30 Weeks i New York, en utbildning-möter-startupinkubator program för designentreprenörer. Sveinung är en av grundarna av SKAP, en ny typ kreativ folkhögskola i Norge, som öppnar i höst. Under de senaste tolv åren har han bott och arbetat i New York, Amsterdam och London. Sveinung bor för närvarande i Stockholm.

Hur designar man för lärande som drar nytta av alla de möjligheter digitaliseringen erbjuder? Pedagogik, metod och kvalitet inom högskola, företagsutbildning och vuxenutbildning står på agendan. Hur gör man? Moderator: Alastair Creelman, e-lärandespecialist och omvärldsbevakare, Linné Universitetet
alastair
Alastair Creelman
Moderator Learning

Alastair är e-lärandespecialist och omvärldsbevakare vid Linnéuniversitetet. Med lång erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning, folkbildning, företagsutbildning, skola och universitet arbetar han i flera nordiska projekt. Han är mest intresserad av öppenhet inom utbildning, MOOCs, sociala medier och kvalitetsfrågor. Alastair är den mest tongivande rösten på området i Sverige, bland annat genom sin blogg Flexspan.

Blair_Stevenson
Blair Stevenson
Talare

PhD, Oulu University of Applied Sciences in Finland and Founding Manager, Oulu EduLAB – EdTech Incubator.
Blair is an educator, researcher and entrepreneur with a broad range of experience in the fields of education, culture and technology. With a background as a teacher educator and managing director of an international consulting firm, his current role is as the founding EduLAB manager and coordinator of LAB international partnerships within the Oamk LABs incubator program at the Oulu University of Applied Sciences in Finland. Oulu EduLAB brings together interdisciplinary teams of university students and professionals in 5 month, full-time cycles to develop prototypes and start-ups targeting the global EdTech industry.

therese
Therese Gedda

Therese Gedda är grundare och VD av 30minMBA. Ett prisbelönt företag inom mobilt lärande för utbildning av personal inom affärsdriven verksamhet. Therese har forskat på “the entrepreneurial mindset” och tog sin master examen från Handelshögskolan i Stockholm när hon var 26. Förra året fick hon äran att bli tilldelad Sveriges största pris för innovatörer till minne av Alfred Nobel – SKAPA. Hon var då 30.

Tobias
Tobias Strandh
Tid har mer än någonsin tidigare blivit en bristvara, samtidigt går teknikutvecklingen allt snabbare och behov av rätt kompetensutveckling i rätt tid blir allt viktigare. Utbildning behöver ske på individens villkor genom effektiv utbildningsdesign som kombinerar klassrumsundervisning, webinar, e-learning och lärarstöd. Idag behövs kontinuerligt lärande och en hög grad av flexibilitet. Den utbildning man beställer idag, kanske inte är relevant imorgon. Hur ser behoven och lösningarna ut?

Tobias Strandh har över 20 års erfarenhet inom digitalisering och är Director of Learning Solutions på Informator Utbildning, som försörjer svenska teknikföretag med ett relevant utbildningsutbud. Fokus just nu ligger på att optimera lärtransfer och kontinuerligt lärande genom rätt pedagogik och nya innovationer för att möjliggöra effektiv utbildningsdesign. Tobias medverkar i panel på Learning-spåret.
På Strategy-passet välkomnar vi ledningsgrupper in i en processorienterad Master Class kring utmaningar och möjligheter organisationen står inför i den digitala transformationen. Vilka beslut behöver fattas? Begränsat antal platser.
Namnlöst-1
Joakim Jansson & Marie Andervin
Ta kommandot i din organisations digitala transformation
Strategyspåret välkomnar Joakim Jansson och Marie Andervin som precis släppt den uppmärksammade boken Att leda Digital Transformation. Den beskriver hur ledare tar sig an utmaningen, att anpassa verksamheten till en digitaliserad värld. Sessionen välkomnar ledningsgrupper och ledare som ska ta sin organisation på den stora digitala resan. Med utgångspunkt i ett företags utmaningar går vi igenom transformationsprocessen och djupdyker inom utvalda områden för att praktiskt kartlägga vad som behöver göras i olika faser av ett bolags transformation. Du lär dig transformationsprocessen, får inblick i hur digital mognad utvecklas generellt och inom specifika verksamhetsområden samt hur du väljer vad som bör göras och när.
 
Sessionen avslutas med en gemensam lunch.
Inför sessionen är det bra om du läser boken Att leda digital transformation (som du får vid anmälan) och gör samt tar med dig det digitala mognadstestet för ditt bolag.
 
Digital transformation handlar trots namnet ganska lite om digitalt och teknik och desto mer om människor och ledarskap. Bokens uppgift är att hjälpa chefer att bli digitala ledare och att ge dem kontroll – utan att vara kontrollerande, säger Joakim Jansson, författare till boken Att leda digital transformation.
En vd behöver inte vara expert på alla digitala frågor men behöver vara digitalt mogen för att kunna leda sin organisation genom transformationsprocessens olika faser. En utmaning som kräver förståelse för digitaliseringens möjligheter som risker samt mod och stark vilja till förändring, säger Marie Andervin, författare till boken Att leda digital transformation.

Talangrekrytering, talangutveckling och kompetensförsörjning är idag affärskritiska områden för alla organisationer. Omställningstakten och specialisering ökar, robotar och artificiell intelligens är våra nya medarbetare. Hur arbetar man strategiskt med lärande och utveckling i detta landskap? Hur påverkar digitaliseringen anställdas lärande och företagens learning and development arbete? På Talent spåret samlar vi några av de klokaste talarna med en stor passion för dessa frågor. Tillsammans utforskar vi möjligheter och utmaningar med kompetensutveckling i en digital tidsålder. Vi ställer frågor och söker svar och ger dig möjlighet att utforska det som är viktigast för dig. Moderator för Talent är Tommie Cau, Head of Talent Communication Solutions på Comprend.
helena
Helena Sjöberg

Helena Sjöberg, HR Direktör Microsoft AB, menar att alla företag behöver ta sig en ordentlig funderare på hur man skapar de bästa förutsättningarna för ett riktigt lärande i vardagen, som ett komplement till regelrätta insatser och större utbildningssatsningar. Med en gedigen bakgrund inom HR, tidigare som Nordisk HR chef på American Express och nu inom Microsoft arbetar Helena till vardags med att hitta de bästa synergieffekterna av de stora globala digitala sammanhangen för att bryggningen till den lokala verksamheten ska bli så fruktsam som möjligt.

Jan Guilliksen 1
Jan Gulliksen

Jan Gulliksen är professor Människa-datorinteraktion och dekan för Skolan för datavetenskap och kommunikation på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sedan 2012 är Jan ordförande i Regeringens Digitaliseringskommission, vars uppdrag är att verka för att de IT-politiska målen uppnås; Sverige skall vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 2012 utsågs han till ”Sveriges Digitala champion” av regeringen. Digitaliseringskommissionen uppdrag under 2016 är att arbeta med kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen. Ett av de teman de fördjupar sig i är vuxnas livslånga lärande.

wärn2
Marcus Wärn
- Head of Global Learning and Development, Spotify
Spotify, med digitalt i DNA:t har, som så många andra stora internationella företag, en befattning som speglar just behovet av lärande och utveckling i företaget. Talangrekrytering och talangutveckling är affärskritiskt i ett tjänsteföretag. Vilka strategier har Spotify efter? Vad kan äldre organisationer inspireras av i sitt förändringsarbete?

Mikael
Mikael Eriksson Björling

Mikael är Director på Ericssons Networked Society Lab och evangelist om det uppkopplade samhället. Networked Society Lab är en tankesmedja och forsknings grupp med syfte att skapa unika insikter om de framväxande möjligheterna i samhället som kommer med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi. Mikaels fokus är att förstå hur nya beteenden, framväxande tekniska möjligheter och ny industrilogik skapar ett nytt samhälle och han tror vi har stora möjligheter att bygga en bättre värld.

michael_2
Mikael Weimarck
VD, Chalmers Professional Education
Mikael leder Chalmers Professional Education som tar fram uppdragsutbildningar i kunskapsintensiva branscher och för de traditionella storföretagen inom vår klassiska industri.Hur märker man av ändrade behov och vilka krav ställer det på verksamheten?
siduri
Siduri Poli

Siduri Poli är en entreprenör, föreläsare och innovationsrådgivare som ofta syns i medier där hon pratar om just digitalisering, framtid och nya tekniker. Siduri startade förra året demokratiseringsinitiativet Changers Hub, en plattform som förenar utbildning med arbete och som har kommit att bli en ledande plattform för där nya idéer föds. Hennes nisch är att skapa innovation tillsammans med samt som gynnar samhälle, företag och användare. Siduri kommer medverka i ett av panelsamtalen.

tommie
Tommie Cau
Moderator Talent

Tommie är strateg fokuserad på kommunikation och HR och jobbar som rådgivare på digitalbyrån Comprend. Är grundare av Sime HR. Tommie har 10 års erfarenhet från affärsutveckling och rådgivning inom kommunikation och HR med erfarenheter från näringsliv och offentlig sektor. Tommie modererar Talent-spåret på innovating Learning 20 oktober.

Biljetter

Huvudspåret Innovating Learning innehåller gemensamma keynotes, utställning och Edtech Startup Award och ingår i alla biljetter. Valbara spår är Talent, Learning, Corporate Innovation och Strategy. Strategy är en Master Class för ledningsgrupper. Dagen avslutas med middag, prisutdelning och avslutande Keynote. Är du student? För dig som studerar har vi ett exklusivt erbjudande att delta på konferensen till rabatterat pris, registrera dig nedan.

 • IMG_7929
  Anmälda deltagare

  Ett urval av redan anmälda deltagare: KTH, Sveriges Radio, SKL, Chalmers Tekniska högskola, Bonnier Business Media, Systembolaget, Berghs School of Communication, Vasakronan, Iris/Medlearn, Umeå University, Interactive Institute, Karlstad kommun, Hermods, Mittuniversitetet, Företagsuniversitetet.

Sponsorer

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

Media Partner

Competence Partner

Kontakta oss


Jannie Jeppesen Projektchef EdTech Sweden
jannie@rautveckling.se +46 702 24 48 65

Micaela Jonsson Projektledare
micaela@rautveckling.se +46 732 61 58 59

Gital Tete Utställning och partneransvarig
gital@rautveckling.se +46 739 56 75 77

Stockholm Waterfront Congress Centre
Adress
Nils Ericsons Plan 4
Stockholm